Proizvodnja čelika ima za cilj dobijanje legure (železa i ugljenika) željenog hemijskog sastava i mehaničkih osobina. Postizanje željenih mehaničkih osobina zavisi od tri međusobno povezana faktora: (1) hemijskog sastava (kombinacija legirajućih elementata), (2) plastične prerade i (3) termičke obrade. Proizvodnja čelika se odvija u čeličanama, koje su deo šireg postrojenja pod imenom železara. To postrojenje se najčešće sastoji od: pogona visoke peći, čeličane i valjaonice (tople i hladne). Pogon visoke peći nije neophodan u slučaju ako se čelik dobija iz čeličnog otpada pomoću elektro lučnih peći. Postoje generalno dva tipa železara: (1) integralna železara, ona koja poseduje postrojenje visoke peći, konvertorske čeličane i tople i hladne valjaonice, (2) ostali tipovi železara koje nemaju proizvodnju gvožđa (nemaju visoku peć).

Rast globalne potražnje za čelikom u prvom kvartalu 2014. usporio je za 0,8% posle rasta od 8,7% iz prethodnog kvartala i rasta od 9,7% iz trećeg kvartala 2013. Stručnjaci misle da je na ovaj pad uticao pad tražnje na (ogromnom) kineskom tržištu, jer je industrijska proizvodnja (za koju se inače koriste velike količine čelika) u razvijenim zemljama porasla za 3,1% u prva dva meseca 2014. U zemljama u razvoju je pak u protekloj godini doživela pad – sa početka godine na kojem je proizvodnja čelika rasla brzinom od 4,4% na 4,1% koliko je iznosio njen rast u prva dva meseca 2014.

Međutim, kada se sagleda samo rast – u prva tri meseca ove godine globalna proizvodnja čelika porasla je za 3,7%, od čega je kineska porasla za 4.9%, dok je u ostatku sveta rasla po stopi od 2,5%. Prognoze kažu da će proizvodnja čelika u 2014. porasti za 3,1% a u narednoj godini za 3,3%, što je ipak usporavanje ako se uzme u obzir da je u 2013. godini ovaj rast iznosio 3,6%. Međutim sada izgleda da će taj rast biti i manji.

Ističe se da će na uvoz takozvanog električnog čelika biti uvedene carine od 37,3 do 46,3 odsto.

Ova vrsta čelika koristi se u proizvodnji velikih generatora i električnih transformatora.

U saopštenju se navodi da je Kina od danas krenula sa uvođenjem carina i da će to raditi u narednih pet godina.

0 0 vote
Article Rating