Otpadni olovni akumulatori su vredna sekundarna sirovina i glavni su izvor
sekundarnog olova, koji ima veći udeo na svetskom tržištu od novog olova. Akumulatori
koji nisu više u upotrebi zbog istrošenosti ili tehničkog nedostatka postaju otpad. Zbog
različitih štetnih elemenata i stvari, a posebno olova i kiseline, opasni su za okolinu. Ne
smeju se odlagati na deponije, već ih treba zbrinuti na ekološko racionalan način.
Reciklaža akumulatora kojom se dobijaju korisne komponente ( olovo, olovne legure,
granule polipropilena i drugo) nema samo ekonomski motiv već predstavlja rešenje
problematike zaštite čoveka i njegove okoline.
Zagađujuće materije u akumulatorima
Iskorišceni akumulatori zahtevaju poseban tretman i nikako se ne smeju poistovetiti sa
običnim otpadom. Akumulatori sadrže u sebi veliki broj teških metala i toksičnih
hemikalija, a njihovo nepravilno odlaganje na deponijama izaziva zagađenje zemljišta,
voda, faune i flore. U akumulatorima se nalaze kadmijum, olovo ili živa koji se moraju
odstraniti i upravo je zato pravilna reciklaža baterija izuzetno važna.
Osnovni sastav akumulatora je sledeći:
1. Olovne (legure) komponente (mreža, polovi…);
2. Elektrodna pasta (fine čestice olovo oksida i olovo sulfata) ;
3. Sumporna kiselina (10 – 20% H2SO4) ;
4. Polipropilen;
5. Drugi plastični materijali (PVC, PE, itd.);
6. Ebonit ;
7. Drugi materijali (staklo itd.
Firma   Eko Mil 011 doo  iz Beograda vrsi otkup starih akumulatora od ups-a, motora, automobila, traktora, viljuskara, kombija, kamiona, autobusa, solarnih panela, baznih stanica,  akumulatore namenjene za napajanje električnih sistema i startovanje plovila . . .
Otkupni centar firme se nalazi u ulici Slanacki put broj 30, pored restorana Div gde vi mozete doneti vase neispravne dotrajale akumulatore.
Radno vreme: pon-pet od 08h-17h,                    
subotom od 08h-15h       
CENA starih akumulatora: 60 din/kg, na veliko 67 din/kg.
POZOVITE 069/34-26-541    
5 1 vote
Article Rating